Over ons

Lions Club Dordrecht-Thuredriht neemt in samenwerking met Bart Schot (toen voorzitter) in 1989 het fantastische initiatief voor de bouw van een vakantiebungalow, al gauw gevolgd door een tweede vakantiebungalow. De Lions Club zorgt ook voor een financiële basis.
Lions Club Dordrecht heeft sinds 2017 het stokje overgedragen aan Lions Club Schouwen-Duiveland.

In 2003 is de derde bungalow “Mi Mekoare” gerealiseerd. Dit huis kon tot stand komen dankzij opnieuw acties, giften en medewerking vanuit een zeer brede kring van organisaties, bedrijven, particulieren en enthousiaste vrijwilligers!

Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van:

  • Lions Club Schouwen-Duiveland
  • Stichting CJV-Kamp
  • Stichting Gaandeweg

De participanten zijn in het bestuur vertegenwoordigd met elk twee leden, die zonder geldelijke honorering de bestuurstaken uitvoeren.

De exploitatie wordt mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers van de drie participanten in het stichtingsbestuur,  een financiële bijdrage van Stichting Gaandeweg en van Stichting MS-Anders, alsmede door giften en bijdragen in natura van bedrijven, stichtingen, verenigingen en particulieren. Met name giften zijn voor de stichting onontbeerlijk om jaarlijks tot een sluitende exploitatie te komen.
Sinds enige jaren ontvangt de stichting jaarlijks een bijdrage van Stichting MS-Anders in het kader van het gebruik van de vakantiebungalows door MS-patiënten in de  periode van november tot april.

Brochure historie Thuredriht