Jaarverslagen

De exploitatie wordt mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers van de drie participanten in het stichtingsbestuur, een financiële bijdrage van Stichting Gaandeweg alsmede door giften en bijdragen in natura van bedrijven, stichtingen, verenigingen en particulieren. Met name giften zijn voor de stichting noodzakelijk om jaarlijks tot een sluitende exploitatie te komen.
Sinds enige jaren ontvangt de stichting jaarlijks een bijdrage van Stichting MS-Anders in het kader van het gebruik van de vakantiebungalows door MS-patiënten in de periode van november tot april.

De financiële verslagen conform ANBI van de jaren 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022 vindt u hieronder:

2022 jaarrekening Thuredriht

2021 jaarrekening Thuredriht

2020 Jaarrekening Thuredriht

2019 jaarrekening Thuredriht

2018 Jaarrekening Thuredriht