Jaarverslagen

De exploitatie wordt mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers van de drie participanten in het stichtingsbestuur, een financiële bijdrage van Stichting Gaandeweg alsmede door giften en bijdragen in natura van bedrijven, stichtingen, verenigingen en particulieren. Met name giften zijn voor de stichting noodzakelijk om jaarlijks tot een sluitende exploitatie te komen.
Sinds enige jaren ontvangt de stichting jaarlijks een bijdrage van Stichting MS-Anders in het kader van het gebruik van de vakantiebungalows door MS-patiënten in de periode van november tot april.

De financiële verslagen conform ANBI van de jaren 2017, 2018 en 2019 vindt u hieronder:

2019 cijfers balans Thuredriht

2018 cijfers balans Thuredriht

2017 cijfers balans Thuredriht